Veli Öğrenci İletişim

Güven Yuva öğretmenleri velinin bilgisinden de yararlanarak öğrenciyi en iyi şekilde tanır, veli ile amaç birliği yapar. “Tam öğrenme”yi gerçekleştirmek için de, sürekli olarak veli ile işbirliği yapar. Veli ve öğretmen işbirliği, öğrenciyi her yönüyle tanımaya ve onun yeteneklerinin açığa çıkmasına yardımcı olmaya yöneliktir.

Bu nedenle öğretmenler, program dahilinde velilerle görüşürler. Öğretmen-veli görüşmesi, karşılıklı sevgi ve saygı temeline dayanır; görüşmelere karşılıklı hoşgörü ve güven ortamı egemen olur.

Her ayın ilk haftası Aylık Eğitim Programlarımız, velilerimize iletilir. Programlarımızda her sınıfın günlük aktiviteleri ve branş derslerimizdeki haftalık çalışmalar yer alır. Bu sayede velilerimiz, çocuklarının okuldaki etkinlikleri hakkında bilgileri olur. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında, her ayın ilk günü çocuklarımızın sınıf içinde yapacağı etkinlik örneklerini içeren eğitim programları, her Cuma günü “Aile Mektubu” aracılığıyla, haftalık değerlendirme ve bir sonraki haftaya ait duyuruları, “Branş Dersi Eğitim programları” aracılığıyla branş dersi eğitim programlarında neler yapacağımızı, a

Bunların dışında çocuklarımızın günlük olarak takiplerinin yapıldığı iletişim defterleri her gün düzenli olarak yazılır ve ailelerimizin çocuklarımızın günleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır.

Ayın Makalesi

Ayın Makalesi