Sınıfiçi Etkinliklerimiz

Güne Başlama Zamanı,

Günümüze, çocuklarımızla sohbet ederek başlıyoruz. Sohbetimizin konusu, gün içinde yapılacak aktiviteler, çocuklarımızın duygu durumları, hava durumu, tarih… 

Oyun zamanı,

Günümüze sohbet ederek başladıktan sonra, çocuklarımıza serbest oyun zamanı bırakıyoruz. Çocuklar, etkileşimde bulunma ve iletişim kurma,  bağımsız davranışlar kazanma, arkadaşlık kurma ve arkadaşlık ilişkilerini öğrenme, yardımlaşma paylaşma gibi davranış süreçleri de bu alanda kazanmaya başlıyor.

Etkinlik zamanı,

Bu sürede oyun-hareket, türkçe, müzik, drama, sanat, fen, matemetik, ses, dikkat – hafıza, görsel ve işitsel algı gibi etkinliklerin bir ya da bir kaçını uyguluyoruz. Sorumluluk alma ve verilen görevi yerine getirme becerisi kazanma çalışmalarına başlıyoruz. Bu etkinlik zamanını düzenleme amacımız, çocuklarımızın gelişim alanlarını desteklemenin yanı sıra okulumuzda uygulanan önder çocuk programının üretkenlik, çok yönlülük, sosyallik, özgüven, etkili anlatım gibi alanlarda beceri kazanmalarıdır. Hayal gücü, yatıcılık, ince motor gelişimi, sorunla başa çıkma yetisi, duygularını ifade edebilme becerisi, kendilerini başkalarının yerine koymalarını sağlayarak empati kurmaları, özgüven ve liderlik özelliklerinin gelişimi, yeni kelimeler öğrenerek kelime haznelerini genişletmek, anlamlı ve düzgün cümleler kurmak, dili etkin kullanmak bu etkinliklerle kazanacağımız becerilerdir. Bu etkinlikler çocuklarımızın ilk öğretime ya da bir üst yaş grubuna geçişlerini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini arttırmak amacıyla yaptığımız etkinliklerdir. Bunun yanı sıra çocuklarımızın  farkındalıklarını arttırmak ve heveslendirmek  amacı ile dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlem yapmaya, araştırmaya, incelemeye itecek etkinlikleri de bu alan içinde yapıyoruz.

Dinlenme ve Uyku;

1-4 yaş çocuklarımız her gün düzenli olarak öğle yemeğinden sonra büyüme sürecinin en önemli faktörü olan uykuya geçiyor. 5 ve 6 yaş çocuklarımızla dinlenme saatlerimizi hikaye ya da dinlendirici bir müzik dinleyerek geçiriyor ve her gün en az yirmi dakika dinlemeye zaman ayırmaya çalışıyoruz.,

Değerlendirme zamanı

Gün sonunda çocuklarımızda bir araya gelip güne başlarken planladığımız etkinliklerin ne kadarını uyguladığımızı, en çok hangisinden hoşlandığımızı, vb konuları konuşarak duygu ve düşüncelerimizi ifade etme becerimizi geliştiriyor ve bir sonraki gün neler yapmak istediğimizi konuşarak evde yapılacak bir çalışma varsa onu hatırlamalarını sağlıyoruz.

Ayın Makalesi

Ayın Makalesi