İngilizce Derslerimiz

İngilizce programımızın temel amacı öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek, başka bir dil ile de iletişim kurabileceklerinin farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır. Aktif öğrenme modelini içeren, sözel iletişimin geliştirilmesini amaçlayan programımızda öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenecek, İngilizceyi duymak ve konuşmaktan zevk alacak  ve günlük yaşamlarında olabildiğince çok kullanarak bilgilerini pekiştireceklerdir.

İngilizce etkinlikleri planlanırken öğrencilerin farklı öğrenme şekillerine sahip oldukları göz önünde tutularak el işi ve resim çalışmaları, müzik ve hareket bazlı çalışmalar, bilgisayar destekli etkinlikler, drama, fen-doğa-mutfak etkinlikleri, hikaye kitapları ve projeler kullanılarak farklı öğretim teknikleriyle her öğrenciye ulaşmak hedeflenmiştir.

Değişik branşlarla beslenen ingilizce programımızda öğrencilerimize İngilizceyi günlük hayatlarının içinde duyma, kullanma ve yaşayarak öğrenme fırsatları yaratmaya çalışmaktayız. Bu amaçla farklı uygulama alanları oluşturduk.

Amacımız:

  • Konuştuğu dilden farklı  diller olduğunu farketmesini   sağlamak.
  • Selamlaşma,tanışma,gün içerisinde zamana gore konuşma.
  • Vücudun bölümleri ,duyu organları  isimlerini söyleme-yerini gösterme ve söyleme.
  • Alfabe
  • Mevsimler,renkler,sayılar,hayvanlar alemi.
  • Fiiller ve zarflar
  • Çoçukların müzik işitme ve seslerini geliştirmeye devam etmek. Çoçuklara temiz  ve  dogru aralıklarla şarkı söylemeyi uygulamak stres olmadan neşeyle  söylemeyi ögretmek. Dogru  nefes alma yöntemleri göstermek.

Ayın Makalesi

Ayın Makalesi